• Кызмат   Үйдөгүдөй

    Үйдөгү тариф Борбордук аймакта күнүнө 5 рубль!

    Кошулуу Кошулуу баасы 30 Руб.