Кызмат  «Номерди аныктабагыч»
«Номерди аныктабагыч» кызмат аркылуу өзүңүздүн телефон номериңизди жашырыңыз

Аныктабагыч сүйлөшүү учурунда сиздин телефон номериңизди жашырын калтырат, маектешиңизде номер Аныктагыч орнотулса да

Наркы
Кошулуу наркы
кошулуу үчүн 0 руб.
Алдынала төлөм эсеп системасынын абоненттик төлөмү
3,77 руб. суткасына
Кошулуу жана кызматты колдонуу Эсептөө убагында абоненттин каалоосу боюнча телефонду блокирлөө болсо, кызматты колдонуу үчүн абоненттик акы күнүнө эсептелинет.
88 руб. айына
Кызматты кошуу
Кызматты кошуу үчүн номер
067 409 071
Кызматты кошуу үчүн буйрук
*110*071#
Кызматты өчүрүү үчүн буйрук
*110*070#
Чакырылган абонент Сиздин номериңизди көрүш үчүн алдыңкы буйрутманы *31#чакырылган абоненттин номерин терүү керек
Аныктабагыч кызматы үн чалуу учурунда гана жана «SIM SIM» чалып жаткан жана чакырылып жаткан абоненттер үй түйүндүн аймагында болуу учурунда кепилденет. башка түйүндөрдөгү анын ичинде жалпы колдонуудагы шаардык түйүндөрдөгү абоненттердин номерлерине чыгыш чалууларда номерди аныктоого тыюу кепилденбейт. Аны менен бирге кызматтын иши кыска SMS билдирүүлөр тейлөөсүнө жана абоненттин эсеп тактоо боюнча тейлөөгө жайылбайт.
Номерди аныктабагыч «SIM SIM» телефондоруна чалуулар учурунда өзүңүздүн номериңиздин аныктоосун тыюуга жардам берет
Акы рубль түрүндө алынат. Баалар КНСти эсепке алып рубль түрүндө көрсөтүлгөн. Кызматтардын баасын эсептөө учурунда прайс-барагында көрсөтүлгөн бааларды 1,18 бөлүп копейкага чейин тактыгы менен чыгарылган КНС эсепке кошулбаган баа колдонулат.
Эсептелген кызматтар баасы мүмкүн болгон жеңилдиктерди жана бонустарды эсепке албайт.