Абоненттин маалымдамасы
  • Билдирүүлөрдүн тилин которуу
  • Телефондун номерин текшерүү
  • Теңдем текшерүү
  • Сиздин тарифтик планыңыздын аталышы
  • Сиздин тарифтик планыңыздын шарттары
  • Топтомдогу калдык трафикти текшерүү
  • Акча каражаттарды эсептен чыгаруу жөнүндө тактоо
  • Акыркы төлөм жөнүндө маалымат
  • Кошулган опциялар
  • Убакытты жана күндү билүү
Буйруулар Москванын жана Москва облусунун бардык аймагында жарактуу


Бардык кызматтар акысыз берилет