Кызмат  «Номерди аныктабагыч»
«Номерди аныктабагыч» кызмат аркылуу өзүңүздүн телефон номериңизди жашырыңыз

Аныктабагыч сүйлөшүү учурунда сиздин телефон номериңизди жашырын калтырат, маектешиңизде номер Аныктагыч орнотулса да

Наркы
Кошулуу наркы
кошулуу үчүн 0 руб.
Абоненттик акысы
күнүнө 0 руб.
Кызматты кошуу
Кызматты кошуу үчүн буйрук
*103*60#
Кызматты өчүрүү үчүн буйрук
*104*60#
Аныктабагыч кызматы үн чалуу учурунда гана жана «SIM SIM» чалып жаткан жана чакырылып жаткан абоненттер үй түйүндүн аймагында болуу учурунда кепилденет. башка түйүндөрдөгү анын ичинде жалпы колдонуудагы шаардык түйүндөрдөгү абоненттердин номерлерине чыгыш чалууларда номерди аныктоого тыюу кепилденбейт. Аны менен бирге кызматтын иши кыска SMS билдирүүлөр тейлөөсүнө жана абоненттин эсеп тактоо боюнча тейлөөгө жайылбайт.
Кызматты кошуу учурунда сиздин эсебиңизден ошол заматтагы күн үчүн абоненттик акы алынат